Suszarka do rąk Dyson Airblade™ V HU02 Nickel
Suszarka do rąk Dyson Airblade™ V HU02 Nickel

Czy używanie suszarek do rąk jest ekologiczne?

Używanie suszarek do rąk może być uznane za ekologiczne dla środowiska, ponieważ eliminuje potrzebę używania papierowych ręczników, co redukuje ilość odpadów. Ponadto, suszarki do rąk, zwłaszcza modele nowszej generacji, często są zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej, co może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w porównaniu do innych metod suszenia. Ostatecznie, korzystanie z suszarek do rąk może wpływać pozytywnie na zmniejszenie śladu ekologicznego poprzez ograniczenie ilości odpadów i efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych.

Ile kosztuje użycie suszarki do rąk o mocy 800W przez 10 sekund suszenia rąk?

Aby obliczyć koszty użycia suszarki do rąk o mocy 800W przez 10 sekund, musisz wziąć pod uwagę cenę za kilowatogodzinę (kWh), którą płacisz dostawcy energii.

Formuła do obliczenia kosztów to:
Koszty = Moc suszarki [kW] × Czas suszenia [godziny] × Sprawność urządzenia × Cena za kWh

Podstawiając wartości:
Moc suszarki=800W=0.8kW
Czas suszenia=10s / 3600s ≈ 0.00278h (przeliczenie sekund na godziny)
Sprawność urządzenia=1
Cena za kWh=0,46 zł

Koszty=0,8×0,00278×1×0,46
Koszty≈0,0010212zł

Zatem koszty korzystania z suszarki do rąk o mocy 800W przez 10 sekund wyniosą około 0,001 zł przy założeniu ceny za 1 kWh wynoszącej 0,46 zł.

Jaką oszczędność daje użycie suszarki do rąk w porównaniu z ręcznikami papierowymi?

Średni koszt pojedynczego listka to ok. 0,02zł – biorąc pod uwagę że zużywamy min. 2-4 listki – koszt jednorazowego suszenia rąk wyniesie ok. 5 groszy – co jest koszem 20 razy większym niż użycie suszarki o mocy 2000W.
(Uwaga- powyższe obliczenia są informacyjne/ orientacyjne i należy je powtórzyć/ sprawdzić z odpowiednim modelem suszarki oraz papieru zz).